Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2017

8508 46f5
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaszydera szydera
3341 9c19 500

"Adoracja"

Z mych pocałunków szata twej nagości,
Z warg mych na niej purpurowe róże,
W które cię stroić nigdy nie znużę,
Tknąć ciebie kwiatom broniąc w ust zazdrości!
Z zachwytów moich kadzidła wonności,
Co owieją cię w uwielbień chmurze!
Z dumy mej tobie stopień i podnóże,
I hołdowniczy kobierzec miłości!
Na swojej skroni twoje stopy noszę
Jako niewolnik pełne kwiatów kosze...
Ugięty klęczę i powstać się boję!
Na czole stopy twoje obnażone
Dzierżę jak żywych klejnotów koronę,
Bo na twych stopach chodzi szczęście moje!

Leopold Staff 
ur. 14 listopada 1878 we Lwowie

(nawijkę do podrywu, trzeba przyznać, miał oryginalną)

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
1230 0963
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viaszydera szydera
6627 4f01
Reposted fromaletodelio aletodelio viapoolun poolun
Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaEtien Etien
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viaEtien Etien
2849 2846
Reposted fromGIFer GIFer viasatyrlane satyrlane
5576 724b 500
Reposted fromdreamadream dreamadream
7827 b5fc 500
Reposted frompotatos potatos viaostatni ostatni
6730 5a4c 500
Reposted fromreshapedwanderer reshapedwanderer viaepi epi

November 10 2017

9983 0d43
Reposted fromskrzacik skrzacik
9967 f243
Reposted frommiststueck miststueck viaDagarhen Dagarhen
9918 f853 500
scraperka
Reposted frommyrla myrla viamoai moai
5875 8184
Reposted fromdivi divi viaDagarhen Dagarhen
9837 9e1d
Reposted fromsunlight sunlight viamemesjasz memesjasz
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
— ...
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viadobby dobby
Reposted fromFlau Flau viasmoke11 smoke11
0884 0ea3
Reposted fromsheismysin sheismysin viakentoquer kentoquer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl